Een wetenschappelijk artikel van een hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam (UvA) wordt teruggetrokken omdat er gemanipuleerd is met de data. 

Dat blijkt uit een besluit van het college van bestuur van de UvA.

De universiteit wil zelf niet zeggen om welke hoogleraar het gaat, maar NRC schrijft dat het hoogleraar sociale psychologie Jens Förster is.

Het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) heeft onderzoek gedaan naar de manipulatie naar aanleiding van een klacht. De onderzoeksbevindingen zijn nog niet openbaar.

Data

Volgens Paul Helbing, woordvoerder van de UvA, staat in het LOWI-rapport dat er data zijn gevonden waar iets niet mee in orde lijkt. Volgens hem is niet te achterhalen wie in het onderzoeksteam precies heeft gefraudeerd. ''We weten wel dat het is gebeurd onder eindverantwoordelijkheid van de bewuste hoogleraar.''

In het besluit van de UvA staat dat de betreffende professor ''kon of had moeten weten dat de in het artikel gepresenteerde samenhangen door menselijke hand waren bijgesteld''.