Anders dan de officiële geschiedschrijving ons wil doen geloven, begon de Tachtigjarige Oorlog in 1568 niet met een glorieuze overwinning bij Heiligerlee.

De oorlog tegen de Spaanse bezetter begon met een mislukte poging Roermond in te nemen en een daarop volgende nederlaag van de troepen van Oranje.

Dat staat in een maandag gepubliceerde stadsgeschiedenis van Roermond, geschreven door Peter Nissen en Hein van der Bruggen.

Nissen is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, Van der Bruggen is een Roermondse jurist en historicus.

Roermond was een strategisch belangrijke stad en daarom wilde Willem van Oranje de stad aan Maas en Roer op 23 april 1568 innemen. Dat mislukte. Aan Oranjezijde vielen bijna tweeduizend slachtoffers, ongeveer twee derde van het leger.

Heiligerlee

Een maand later, op 23 mei, behaalden twee broers van Willem, Lodewijk en Adolf van Nassau, in Heiligerlee de beroemde overwinning op de Spanjaarden.

Die staat nu, bijna 4,5 eeuw later, nog te boek als het begin van de Tachtigjarige Oorlog. ''Nederlagen doen het in de beeldvorming doorgaans minder goed dan overwinningen'', aldus de schrijvers.