Dinsdag 24 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Raaf

Raven begrijpen onderlinge relaties soortgenoten

Niet alleen mensen en apen, maar ook raven blijken inzicht te hebben in de relaties die andere vogels in hun groep met elkaar hebben. Dit geeft hen het vermogen ‘politiek te bedrijven’.
Door NU.nl/Jop de Vrieze

Die bevinding presenteren cognitief biologen van de Universiteit van Wenen deze week in Nature Communications.

Veel dieren beschikken over het vermogen om van andere dieren in te schatten dat ze familie, vriend of dominant zijn. Echter, het vermogen om ook de relaties tussen die andere individuen in te schatten was tot nu toe alleen waargenomen bij apen en mensen.

Om te testen of ook raven dit vermogen hebben, onderwierpen de Oostenrijkers een groep raven aan een experiment. Ze lieten individuele raven steeds een interactie horen tussen twee andere individuen. Die interacties kwamen overeen met de bestaande hiërarchie of gingen daar tegenin.

In het laatste geval raakte de luisterende raaf meer gestrest dan in het eerste. Dit duidt erop dat de vogel de onderlinge verhoudingen kent, en snapt dat wanneer deze verhoudingen worden ‘aangevallen’, er iets aan de hand is.

The Sopranos

Dit gedrag, ontdekten de biologen, vertoonden de raven niet alleen na het horen van interacties tussen soortgenoten uit hun eigen groep, maar ook bij die raven uit de groep waar ze geen onderdeel van uitmaakten. Hun inschatting baseren ze dus niet op eigen ervaring, maar op observatie van de anderen.

De onderzoekers vergeleken deze observatie met een aflevering van de maffiaserie The Sopranos. Toen de lager geplaatste Tony Blundetto leider Tony Soprano belachelijk maakte, voelde de kijker aan dat dit geen verstandige actie was.

Aanbevolen artikelen