De moderne mens heeft meer genetische overeenkomsten met Neanderthalers dan werd aangenomen. Dat blijkt uit een nieuwe manier om DNA te analyseren.

Dat hebben wetenschappers van University of Edinburgh en Wageningen University gepubliceerd in het tijdschrift Genetics.

De methode toont aan dat de genetische bijdrage van de Neanderthaler aan het modern menselijke genoom iets hoger is dan voorheen gedacht werd (tussen de 3,4 en 7,3 procent in plaats van tussen de 1 en 4 procent).

Bij de nieuwe methode kan de genetische 'vingerafdruk' die achtergelaten wordt door kruisingen tussen soorten beter worden afgelezen. Dit is vooral van belang bij zeldzame DNA-monsters, waarvoor weinig vergelijkingsmateriaal is.

Scenario's

De subtiele verschillen die kunnen verklaren waar de genetische gelijkenissen tussen de moderne mens uit Europa en Azië en de Neanderthaler vandaan komen, waren voorheen niet zo goed te duiden.

Er bestonden twee scenario's. In het ene scenario kruisten de Neanderthalers met de moderne mens toen die uit Afrika migreerde richting Europa en Azië.

Het andere scenario gaat ervan uit dat de mensen die Afrika verlieten uit dezelfde voorouderlijke subpopulatie waren ontstaan als waaruit eerder de Neanderthaler ontstond.

De meeste onderzoekers gingen echter al uit van het kruisingsscenario. Dit scenario sluit beter aan bij eerdere studies naar genetische patronen.

Genoom

Het alternatieve scenario wordt door deze laatste studie zelfs helemaal uitgesloten. De nieuwe onderzoeksmethode heeft slechts informatie nodig van één genoom van de verschillende typen: de Neanderthaler, de Europeaan/Aziaat en de chimpansee.

Deze werkwijze zal ook goed bruikbaar zijn voor andere studies die moeten bogen op kleine aantallen voorbeelden. Toch waarschuwen de onderzoekers op de nieuwssite Science Daily ervoor om niet te veel over te nemen uit de nieuwe methode.

Het werk is belangrijk omdat het aantoont dat Neanderthalers inderdaad met mensen kruisten. Zo kan de evolutionaire geschiedenis makkelijk toegelicht worden.

Gewelddadig

Laurent Franz, evolutiebioloog van Wageningen, legt op de Israëlische site Haaretz uit dat om deze reden de vroeg-moderne mens misschien wel als iets minder gewelddadig moet worden gezien.

"Sommigen denken dat de mens andere mensachtigen vermoordde, maar hieruit blijkt dat het niet zo simpel is. Blijkbaar werden sommige Neanderthalers opgenomen in menselijke populaties. De menselijke evolutie is in ieder geval complexer dan voorheen gedacht."