Een simpel maar effectief systeem in Tanzania zorgt ervoor dat vee en leeuwen uit elkaar worden gehouden, waardoor ze allebei langer leven. 

Met een 'levende muur' van bomen die met elkaar verstrikt raken, worden de roofdieren geweerd. Het veehoudende nomadenvolk Masai hoeft op hun beurt niet meer op leeuwenjacht.

De eerste resultaten zijn uitstekend, meldt de Britse krant The Guardian maandag.

De hagen van de zogeheten Commiphora Africana blijken volledig 'leeuwproof' en hebben als bijkomend voordeel dat ze zulke diepe wortels krijgen dat ook hyena's er niet onderdoor kunnen graven.

Het project was hard nodig, aangezien de leeuwenpopulatie door toedoen van de jagende Masai met de helft was afgenomen.

Op de 360 plekken waar de 'levende muren' nu staan, is geen enkele leeuw er meer in geslaagd vee aan te vallen en laten de dorpelingen de leeuwen dus ook met rust.