De Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW) beoordeelt zelfplagiaat niet als plagiaat. 

De KNAW adviseert om deze term helemaal niet meer te gebruiken. 

Het advies komt naar aanleiding van de recente ophef rondom Peter Nijkamp, professor in de ruimtelijke economie van de Vrije Universiteit (VU), die meerdere keren zijn eigen werk  zonder bronvermelding zou hebben geciteerd in wetenschappelijke artikelen.

Een commissie van de KNAW heeft gekeken naar het ''grijze gebied" tussen plagiaat en correct hergebruik van teksten, ideeën en onderzoeksresultaten. Bij hergebruik van eigen teksten is bronvermelding wenselijk, maar niet altijd noodzakelijk, schrijft de KNAW.

De wetenschappelijke organisatie beveelt aan om in een volgende versie van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening bredere richtlijnen op te nemen over correct hergebruik van eerder gepubliceerd materiaal.

Proefschift

Begin dit jaar kwam aan het licht dat er gedoe was rond een proefschrift van een promovenda die Nijkamp tot voor kort begeleidde. Daarin zou sprake zijn geweest van zelfplagiaat van het werk van de promovenda zelf en van Nijkamp.

De VU liet daarop weten dat een commissie het gehele oeuvre - het gaat om honderden publicaties - van de professor onder de loep neemt. Dat onderzoek gaat overigens na de bekendmaking van de KNAW gewoon door, liet een woordvoerster van de universiteit woensdag weten.