De zachte winter die we achter de rug hebben is goed nieuws voor wintergevoelige vogels, zoals de blauwe reiger en de ijsvogel.

Het feit dat de afgelopen maanden de temperatuur zelden onder het vriespunt daalde kan er bij sommige soorten voor zorgen dat er weer wat meer van komen.

De koude winters van de jaren ervoor waren juist helemaal niet goed voor deze soorten, zo stelt Sovon Vogelonderzoek Nederland, dat deze week een nieuw zogeheten broedvogelrapport presenteert.

Soorten als de blauwe reiger, ijsvogel, winterkoning en het waterhoen hadden het zwaar te verduren. Maar van sommige soorten, waaronder de blauwe reiger en ijsvogel, melden tellers dit voorjaar al een voorzichtige toename.

Standvogels

Sovon zegt dat de koudere winters vanaf 2008 ervoor zorgden dat de aantallen verschillende zoheten standvogels flink afnamen. Standvogels hebben gemeen dat ze ’s winters niet tot nauwelijks wegtrekken, waardoor er veel sterven bij aanhoudende kou.

De ijsvogel was de grootste verliezer. Tussen 2008 en 2012 werd het aantal paren veel kleiner: van ongeveer duizend naar ongeveer driehonderd paren.

Blauwe reiger

De blauwe reiger kreeg het ook hard te verduren; het aantal paren nam in de periode 2008-2012 met een kwart af tot ongeveer 10.000. Na de koude winter van 2012 op 2013 werden dat er nog minder en broedden er ongeveer 17 procent minder reigers in ons land dan in 2012.

Daarbij halveerden de aantallen van het waterhoen en die van de winterkoning nam met een kwart af. Zeldzame en regionale soorten als de kleine zilverreiger, grote gele kwikstaart en graszanger toonden een vergelijkbaar beeld.