'Productiviteit’ is niet langer een criterium in de beoordeling van het werk van wetenschappers. Het punt is uit de zogenoemde Standard Evaluation Protocol (SEP) geschrapt.

Dat meldt universiteitenorganisatie VSNU vrijdag. "Deze aanpassing is met gejuich ontvangen'', aldus een woordvoerder van de organisatie.

Veel wetenschappers hadden moeite met juist dit punt, omdat het een druk legt op zo veel mogelijk publiceren. Dit zou een perverse prikkel kunnen geven, zeker na de vele recente gevallen van wetenschapsfraude. 

De criteria worden eens in de zes jaar tegen het licht gehouden. In de vorige versie waren vier criteria opgenomen: wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie, toekomstbestendigheid en productiviteit. De eerste drie zijn ook weer meegenomen in de nieuwe versie, die vanaf 2015 gaat gelden.

Het protocol is opgesteld door de wetenschappelijke organisaties KNAW, NWO en VSNU en de nieuwe versie is vrijdag aangeboden aan minister Jet Bussemaker.