In de duinen bij Bergen, in Noord-Holland, is een zeer zeldzaam Weidekaalkopje gevonden. Het is de tweede keer dat de paddestoel in Nederland is ontdekt.

Dat meldt Natuurbericht.nl.

Tijdens een paddestoelenexcursie bij Bergen werd op 8 maart vlak naast een speeltuin een aantal kaalkopjes gevonden. Aanvankelijk dacht men dat het ging om het algemene Zandkaalkopje (Deconica montana), maar na microscopisch onderzoek bleek één van de paddestoelen het uiterst zeldzame Weidekaalkopje te zijn.

Het Weidekaalkopje werd in 1989 voor het eerst gevonden in toenmalig Tsjecho-Slowakije. De soort werd daarna nog in Denemarken, Zweden en Schotland gezien. In 2008 werd hij voor het eerst in de Verenigde Staten ontdekt, in de staat Washington.

In 2002 werd de soort gezien in de buurt van Havelte (Drenthe).

Roze grondschijfjes

De locatie van de meest recente vondst valt op door de aanwezigheid van vele Roze grondschijfjes (Roseodiscus formosus). "Roze grondschijfjes leven als saprofyt op kale arme zandbodems in de buurt van of tussen mossen. Het is mogelijk dat ze hier parasitisch op leven", meldt Natuurbericht.nl.

Roze grondschijfjes zijn minder zeldzaam dan het Weidekaalkopje, maar in Nederland ook maar op een tiental vindplaatsen bekend.