Mensen die zich onzeker voelen bij het maken van wiskundige opgaven, kunnen dat voor een deel wijten aan hun genen, zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. 

De genetische aanleg van mensen kan ervoor zorgen dat ze minder goed presteren bij in wiskunde, waardoor ze onzeker worden.

Maar ook genen die mensen in algemene zin wat angstiger maken, dragen bij aan deze 'wiskunde-angst'.      

Dat melden onderzoekers van Ohio State University.

Tweelingen

De wetenschappers brachten bij hun onderzoek de wiskundige prestaties van ruim vijfhonderd proefpersonen over een langere periode in kaart. Ook werd met psychologische testjes bepaald hoe gevoelig ze waren voor het ontwikkelen van angsten. 

Alle deelnemers maakten deel uit van een eeneiige of twee-eiige tweeling en werden vanaf hun kleutertijd tot hun tienertijd gevolgd. 

De wetenschappers onderwierpen alle proefpersonen ook aan een genetisch onderzoek om een verband te kunnen leggen tussen genen en eventuele 'wiskunde-angst'.    

Prestaties

Uit de analyse blijkt dat ernstige onzekerheid bij wiskunde voor ongeveer veertig procent vanuit iemands genetische aanleg kan worden verklaard. Angstgenen, die ook een rol spelen bij de ontwikkeling van angststoornissen, dragen bij aan dit effect. 

Volgens hoofdonderzoeker Zhe Wang kunnen de nieuwe bevindingen mogelijk helpen om de prestaties van kinderen met 'wiskunde-angst' te verbeteren.

Impuls

"Sommige mensen duiken al in elkaar als ze het woord wiskunde alleen maar horen", aldus Wang op nieuwssite ScienceDaily.

Deze angst ontstaat waarschijnlijk deels door genetische aanleg, maar dat betekent volgens de wetenschapper niet dat er niets aan te doen is. Sterke onzekerheid over wiskunde wordt nog altijd voor het merendeel door de omgeving veroorzaakt. 

"We moeten kinderen op scholen helpen om met deze angstimpuls om te gaan, zodat onzekerheid hun wiskundeprestaties niet in de weg staat."