Mensen met hoog IQ zijn eerder geneigd om naasten te vertrouwen. Dat beweren althans wetenschappers van de Universiteit van Oxford op basis van onderzoek.

De resultaten van het onderzoek worden deze week gepubliceerd in in PLOS ONE.

De onderzoekers noemen twee mogelijke oorzaken voor hun bevinding. Het zou kunnen zijn dat slimme mensen beter in staat zijn om betrouwbare mensen om zich heen te verzamelen, waardoor ze vanzelf beter van vertrouwen worden.

Ook kan het zijn dat mensen met een hoge intelligentie sneller doorzien wanneer een situatie tot een teleurstelling in vertrouwen leidt, waardoor ze minder snel hun basisvertrouwen verliezen.

Geluk

Volgens de Engelsen is het belangrijk om inzicht te krijgen in de parameters die het vertrouwen tussen mensen beïnvloeden. Zo functioneren samenlevingen beter als er een hoge mate van vertrouwen is tussen burgers. Bovendien is er een verband tussen iemands mate van vertrouwen en zijn geluk en gezondheid.

Voor het onderzoek gebruikten de wetenschappers gegevens uit het Amerikaanse General Social Survey, een database met vraaggesprekken met meer dan 55.000 mensen over allerhande sociologische vraagstukken.