Woensdag 10 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Jordaanvallei

Grazers goed voor overbemest grasland

De biodiversiteit van overbemeste graslandschappen kan baat hebben bij begrazing door grote dieren.
Door NU.nl/Stephan van Duin

Amerikaanse ecologen concluderen dat na een vijfjarige studie in Nature.

Eén tot twee vijfde van het landoppervlak bestaat uit grasland. Dat grasland staat onder druk door overbemesting en andere menselijke vervuiling die de hoeveelheid voedingstoffen in de bodem verandert.

De ecologen beschouwden deze graslanden als ‘natuurlijk experiment’, en onderzochten de effecten van begrazing op veertig verschillende locaties over de hele wereld.

Het blijkt dat begrazing de diversiteit van plantensoorten in graslanden ten goede komt. Het maakt daarbij niet uit of het oorspronkelijke grazers zijn of vee dat door mensen geïntroduceerd is. Wel is het belangrijk dat het grote grazers zijn zoals runderen of paarden. Kleine grazers zoals konijnen hebben een beperkte impact.

De begrazing heeft een positief effect omdat de grazers de snelgroeiende grassen weghalen. Er kan dan meer zonlicht de grond bereiken. Lager bij de grond bevinden zich de zeldzamere planten die langzaam groeien. Het extra zonlicht geeft deze planten een betere overlevingskans, waardoor de biodiversiteit toeneemt.

Aanbevolen artikelen