De intelligentie van mensen hangt waarschijnlijk samen met de dikte van hun hersenschors, zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. 

De hersenschors wordt bij iedereen langzaam dunner vanaf een leeftijd van vijf jaar, maar een versnelde verdunning wijst op een afname van het IQ.

Als de intelligentie van mensen toeneemt, wordt de cortex juist relatief langzaam dunner.

Dat melden Canadese onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift NeuroImage.

MRI

De wetenschappers baseren zich op een onderzoek waarbij 188 proefpersonen twee keer een uitgebreide intelligentietest maakten. Tussen de eerste en de tweede test zat een periode van twee jaar.

Bij de deelnemers werd tijdens de testmomenten ook de hersenschors gemeten met behulp van MRI-scans.

De onderzoeksresultaten suggereren een samenhang tussen het IQ en de dikte van de hersenschors. In dit hersendeel wordt informatie uit de rest van het lichaam ontvangen en geïnterpreteerd.

Scores

Volgens hoofdonderzoeker Sherif Karama van de McGill University kan de ontdekking verklaren waarom mensen tijdens hun leven vaak verschillende scores halen bij intelligentietesten.

"Deze bevindingen tonen aan dat het IQ echt kan veranderen en dat zo'n verandering niet te altijd te wijten is aan meetfouten", verklaart hij op nieuwssite ScienceDaily.   

Mensen zouden volgens hem dan ook niet te lang moeten uitgaan van oude intelligentiemetingen. "Ons IQ is geen vaststaand getal, het vertoont een correlatie met veranderingen in de anatomie van ons brein", aldus Karama.