Engels onderzoek toont aan dat windturbines langer productief blijven dan eerder gedacht: tot wel 25 jaar blijven de turbines voldoende energie leveren om economisch rendabel te blijven.

Dat schrijven onderzoekers van het Imperial College uit Londen in het aanstaande juni-nummer van het tijdschrift Renewable Energy Journal.

Om tot hun conclusies te komen, combineerden de onderzoekers data van windsnelheden van de NASA met data over de energie-uitvoer van op land staande windmolenparken in Engeland. 

De gegevens van de NASA maakten het mogelijk voor de onderzoekers de exacte windsnelheid per windmolenpark op een bepaalde datum te achterhalen. Door deze informatie te combineren met de werkelijke energie-uitvoer per park, konden de onderzoekers een formule ontwikkelen waarmee de invloed van slijtage op de daadwerkelijke uitvoer van de molens in megawatt duidelijk werd.

Die invloed bleek minder sterk dan voorheen gedacht. De oudste windturbines uit het Verenigd Koninkrijk uit de jaren '90 van de vorige eeuw, produceerden nog steeds driekwart van de originele energie-uitvoer na negentien jaar draaien. Dat is bijna twee keer zo veel als uit oudere, minder precieze studies bleek. 

Recenter gebouwde turbines presteren nog een stuk beter dan de oudste modellen en hebben mogelijk een nog langere levensduur in het verschiet. Dat laatste maakt investeren in windmolenparken duurzaam op de lange termijn, aldus het onderzoeksteam.