Blauw licht kan mensen gedurende de dag alerter maken, zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek.   

Als proefpersonen overdag worden blootgesteld aan blauw licht, vertonen ze een relatief hoge reactiesnelheid. Ook uit patronen van hersenactiviteit blijkt dat mensen alterter worden door licht in deze kleur.

Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Sleep.

De wetenschappers stelden een groep van acht proefpersonen gedurende een dag zesenhalf uur lang bloot aan blauw licht met een golflengte van ongeveer 460 nanometer.

Tijdens het experiment werd regelmatig de reactiesnelheid en de hersenactiviteit van de deelnemers gemeten. Ook moesten ze op verschillende tijdstippen aangeven hoe alert ze zich voelden.

Ter controle werd tegelijkertijd een groep van acht mensen blootgesteld aan groen licht, dat net als traditioneel geel licht een wat hogere golflengte heeft dan blauw licht.

Gevoel

De mensen die een dagje in blauw licht doorbrachten, bleken zeer goed te presteren bij testjes waarbij hun reactiesnelheid werd gemeten. Ze scoorden veel hoger dan de proefpersonen die aan groen licht waren blootgesteld.

De proefpersonen merkten dat zelf ook: ze gaven aan dat ze zich bovengemiddeld alert voelden door blauw licht. Metingen van hun hersenactiviteit ondersteunden die zelfrapportage. 

Het gaat om een kleine studie, het is nog de vraag of de resultaten kunnen worden herhaald bij grotere groepen proefpersonen.  

Productiviteit

Volgens hoofdonderzoeker Steven Lockley kan blauw licht mogelijk helpen om de concentratie van werknemers te bevorderen op werkplekken waar alertheid van groot belang is, zoals verkeerstorens op vliegvelden.

"Deze resultaten dragen bij aan het begrip van de manier waarop licht invloed uitoefent op ons brein", verklaart hij op nieuwssite ScienceDaily. "Dit kan leiden tot nieuwe mogelijkheden om met licht de alertheid en productiviteit van mensen te verhogen en de veiligheid te vergroten."