Het brein van kinderen met autisme is bijzonder actief in ruststand. Dat zou blijken uit een nieuw, experimenteel onderzoek. 

De hersenen van autistische kinderen genereren in hun ruststand naar schatting 42 procent meer informatie dan de hersenen van kinderen zonder autisme.

Mogelijk verklaart dat waarom autistische kinderen vaak minder betrokken zijn bij hun omgeving en sociale interactie uit de weg gaan.

Dat melden hersenonderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Frontiers in Neuroscience.

Inventief

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door op een inventieve manier te meten hoe veel informatie er rondgaat in de hersenen van kinderen met autisme.

Ze gebruikten bij hun onderzoek een rekenmethode waarmee normaal gesproken wordt geregistreerd hoe veel signalen er worden gegenereerd in een elektronisch apparaat.

Met behulp van deze methode en de informatie over hersengolven kwantificeerden ze hoe veel informatie er door de hersenen ging van negen kinderen tussen de 6 en 14 jaar met het syndroom van Asperger. Tijdens het onderzoek werd de kinderen gevraagd om zo rustig mogelijk te gaan liggen.  

Ter controle werd de informatiestroom in het brein van tien kinderen zonder autisme op dezelfde manier gemeten.  

Sociaal

"De resultaten suggereren dat autistische kinderen niet geïnteresseerd zijn in sociale interacties, omdat hun brein meer informatie opwekt in rust", verklaart hoofdonderzoeker Roberto Fernandéz Galán op de nieuwssite van Case Western University.

Vanwege die verhoogde hersenactiviteit zouden kinderen met autisme vaak minder behoefte hebben aan prikkels van buitenaf.  

Aangezien het om een zeer kleine studie gaat met een experimentele opzet, zijn er nog geen definitieve conclusies te verbinden aan de onderzoeksresultaten.

"Dit is een nieuwe interpretatie", aldus Fernandéz Galán. "We proberen cognitie van kinderen met autisme te begrijpen door hun hersenactiviteit op een heel andere manier te meten dan normaal."