De drugssmokkel in Centraal-Amerika heeft de afgelopen jaren tot sterke ontbossing geleid. Stukken land worden vrijgemaakt voor de aanleg van illegale vliegveldjes en wegen.

Dat valt te lezen in de nieuwste editie van Science

In landen als Guatemala, Honduras en Nicaragua is de drugshandel de afgelopen jaren toegenomen, omdat vooral in Mexico minder verboden middelen worden verhandeld.

Omdat de activiteiten vooral in afgelegen, onherberzame gebieden plaatsvinden, worden deze gebieden in hoog tempo ontbost. Tussen 2007 en 2011, toen ook de drugshandel toenam, verdrievoudigde de ontbossing in Honduras van 20 vierkante kilometer naar 60 vierkante kilometer. Dat zijn 9000 voetbalvelden.

Al in 2011 bestempelde UNESCO een van de betreffende gebieden, het Rio Platano Reserve in Honduras, tot bedreigd natuurgebied.

De ontbossing komt niet alleen rechtstreeks door de drugshandel. Door de veranderde sfeer voelen boeren en grondhandelaren zich aangemoedigd hun activiteiten uit te breiden.

De ontwikkeling is moeilijk te stoppen. Overheidsfunctionarissen worden omgekocht, milieu-activisten bedreigd, en lokale bewoners mishandeld of vermoord. Honduras heeft op dit moment het hoogste moordcijfer ter wereld.