Ondanks dat Neanderthalers lang geleden uitstierven, bevindt zich meer overgebleven Neanderthaler-DNA in de moderne mens dan voorheen gedacht.

Dat schrijven onderzoekers van de University of Washington in de Verenigde Staten deze week in het tijdschrift Science.

Het totaal aan Neanderthaler-DNA in moderne mensen is per individu heel laag (tussen de twee en vier procent), maar dit onderzoek laat zien dat er in totaal nog zo’n 20 procent van het totale Neanderthaler-DNA bewaard is gebleven onder Europeanen en Aziaten. 

Dat Neanderthalers en de voorouders van moderne mensen geslachtsgemeenschap hadden, is al langer bekend, daarom wilden de twee onderzoekers weten welke stukjes van de Neanderthaler voortleven in het DNA van de moderne mens uit Europa en Azië. 

Deels waren de wetenschappers hier benieuwd naar omdat ze wilden weten of er evolutionaire voordelen zouden kunnen zitten aan de overblijfselen. Anderzijds wilden ze weten of er inderdaad meer van het DNA van de Neanderthaler was overgebleven in de moderne, niet Afrikaanse mens dan voorheen gedacht. 

Identificeren

Om erachter te komen hoeveel van het oude DNA nog in de mens zit, ontwikkelden ze een methode om oude DNA-strengen te kunnen identificeren in moderne mensen. 

Daarna bepaalden ze het genoom van 600 mensen uit Europa en Azië. 

Door vervolgens het oude met het nieuwe DNA te vergelijken, kwamen ze erachter dat zo’n 20 procent van het Neanderthaler-genoom in de moderne mens voortleeft. 

In sommige delen van het moderne genoom is geen enkel Neanderthaler-DNA overgebleven: daar was het DNA van de Neanderthaler waarschijnlijk schadelijk.

Huidtype

Andere delen van het moderne DNA bevatten juist een grotere hoeveelheid Neanderthaler-DNA dan verwacht. Deze delen leverden waarschijnlijk voordelen op, bijvoorbeeld voor het huidtype.

De ontwikkelde methode is van belang omdat er zo geen fossiel materiaal nodig is van uitgestorven mensachtigen om toch iets over hen te weten te komen.