Veroudering wordt deels veroorzaakt doordat het immuunsysteem de grip op de darmflora verliest. Bij fruitvliegen blijkt het mogelijk dit proces te stoppen.

Dat schrijven de onderzoekers van de Universiteit van Rochester in New York in de nieuwste editie van Cell.

Uit recent onderzoek is gebleken dat ouderen een minder diverse en minder stabiele darmflora hebben dan jongere volwassenen. Of deze veranderingen een gevolg van veroudering zijn of een oorzaak, werd uit die studies niet duidelijk.

Bij oude fruitvliegen blijkt het aantal darmbacteriën sterk toe te nemen. Daardoor ontstaan er ontstekingen in de darm, die het fruitvliegenlijf aantasten. Dit blijkt te komen doordat andere verouderingsprocessen in darmcellen een specifiek stress-gen hebben ingeschakeld.  

Cirkel

Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel: het stress-gen onderdrukt immuuncellen die de bacteriepopulatie op een milde manier controleren. Om die bacteriën alsnog in bedwang te houden, trekt het lichaam aan de noodrem: het produceert ontstekingsreacties, waarbij weefsels beschadigen.

Door de milde afweermoleculen extra te activeren, wisten de onderzoekers de balans in de darmen te herstellen, de ontstekingen en daarmee de veroudering te remmen. Dit proces is in de toekomst bij mensen mogelijk met medicijnen na te bootsen.

Van fruitvliegen is bekend dat hun levensduur sterk kan variëren onder invloed van omgevingsinvloeden. Bij de mens zijn deze effecten veel minder dramatisch. Daar staat tegenover dat er bij de mens nog een factor is die de darmflora bij ouderen sterk kan veranderen: medicijngebruik. De invloed daarvan is nog niet goed bestudeerd.