De temperatuur van de dag beïnvloedt de mening van mensen over de opwarming van de aarde. Dat suggereert nieuw wetenschappelijk onderzoek. 

Op warme dagen zijn mensen meer geneigd om zich zorgen te maken over klimaatverandering dan op dagen met een gematigde temperatuur. 

Als de temperatuur hoog is, worden herinneringen aan andere warme dagen en hittegolven versterkt, waardoor het geloof in de opwarming van de aarde groeit. 

Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Climate Change.

Psychologie

De wetenschappers van Columbia University analyseerden vijf studies waarbij in kaart werd gebracht hoe mensen tot hun overtuiging over klimaatverandering kwamen.

Ze brachten zo goed mogelijk de psychologische afwegingen van de proefpersonen in kaart op basis van de beschikbare gegevens.

Uit de analyse blijkt dat mensen hun mening vaak baseren op informatie die gemakkelijk beschikbaar is (zoals de temperatuur van de dag) in plaats van minder toegankelijke maar meer relevante gegevens, zoals klimaatmodellen en wetenschappelijke studies.

Koud

Niet alleen warme dagen zijn dan ook van invloed op het oordeel van mensen over klimaatsverandering, ook koud weer mist zijn uitwerking niet.

"Onze gegevens suggereren ook dat een temperatuur die lager ligt dan gemiddeld leidt tot een afname van het geloof in de opwarming van de aarde", verklaart hoofdonderzoekster Lisa Zaval op Discovery News.  

Volgens de wetenschappers bieden de bevindingen nieuwe inzichten in de bewustwording van mensen met betrekking tot klimaatverandering. 

"Hoewel er eerder studies zijn gedaan naar het verband tussen de temperatuur van de dag en het oordeel over de opwarming van de aarde, is er nog nooit onderzoek gedaan naar het onderliggende psychologische effect" aldus Zaval.