De meerderheid van alle grote vleesetende diersoorten wordt ernstig bedreigd, zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. 

Driekwart van alle diersoorten die tot de grote carnivoren behoren, waaronder wolven, beren en leeuwen, neemt in aantal af.

Het leefgebied van deze bedreigde dieren is in de meeste gevallen meer dan gehalveerd.

Dat melden onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Science.

Mensen

De wetenschappers brachten wereldwijd de aantallen van 31 grote, vleesetende diersoorten in kaart met behulp van gegevens uit andere studies. 

Vooral in de Amazone, Zuidoost-Azië en Afrika staan de carnivoren onder toenemende druk van menselijke activiteit, zoals de groei van steden en stroperij.

"Het leefgebied van de dieren valt uit elkaar. Veel soorten lopen het risico om lokaal of wereldwijd uit te sterven", verklaart hoofdonderzoeker William Ripple op BBC News

Bavianen

Het uitsterven van grote carnivoren kan leiden tot grote problemen, omdat de dieren een een belangrijke ecologische functie vervullen, zo benadrukken de wetenschappers in de studie.

Door de afname van het aantal wolven in het Amerikaanse Yellowstone National Park dreigt bijvoorbeeld een overschot te ontstaan aan elanden en rendieren.

In Afrika lijkt door de krimp van de leeuwenpopulatie een explosie van het aantal bavianen plaats te vinden. Deze apen vormen nu een groter gevaar voor de landbouw en veeteelt dan leeuwen.

Bedreiging

Volgens de wetenschappers worden grote vleeseters vooral bedreigd, omdat ze nog steeds als een bedreiging worden gezien door mensen, ten onrechte. "De dieren hebben niet alleen een intrinsiek recht om te bestaan, ze bieden ook economische en ecologische diensten die belangrijk zijn voor mensen", aldus Ripple.