Baby's leren meer woorden als hun ouders op overdreven toon met hen praten, zo blijkt uit nieuw onderzoek. 

Als ouders veel één op één gesprekken voeren met hun baby en daarbij overdreven klanken gebruiken, beantwoordt het kind hun gepraat met relatief veel brabbelgeluiden.

Ook beschikken deze kinderen op 2-jarige leeftijd over een grotere woordenschat dan kinderen waartegen maar weinig in 'babytaal' is gesproken.

Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Washington in het wetenschappelijk tijdschrift Developmental Science.

Vest

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door 26 baby's een vest te laten dragen met ingebouwde apparatuur voor geluidsopnames.

Met behulp van de speciale kleding werden gedurende een periode van vier dagen gesprekken opgenomen tussen de ouders en de kinderen. De wetenschappers analyseerden deze interacties. Ze brachten in kaart hoe vaak er tegen de kinderen werd gesproken, door wie, en op welke toon er werd gepraat.

Op 2-jarige leeftijd vond er een vervolgonderzoek plaats, waarbij ouders een vragenlijst invulden over de woordenschat van hun kinderen.

Voordeel

Uit het onderzoek bleek dat baby's waartegen veel op overdreven toon werd geproken relatief veel terug brabbelden. Deze kinderen hadden op 2-jarige leeftijd een woordenschat van gemiddeld 433 woorden.

De kinderen die maar weinig werden aangesproken in 'babytaal' beschikten als peuter over een woordenschat van gemiddeld 169 woorden.    

Volgens onderzoekster Nairán Ramírez-Esparza kunnen ouders van jonge kinderen hun voordeel doen met de onderzoeksresultaten.

"Sommige ouderen praten van nature in een babytaaltje tegen hun kinderen, maar andere zijn wat stiller en praten niet zo veel", verklaart ze op nieuwssite Physorg.com. "Uit ons onderzoek blijkt dat het loont om veel te praten."