De Vrije Universiteit van Amsterdam heeft maandenlang een plagiaatzaak rond een van haar topwetenschappers Peter Nijkamp stilgehouden.

Dat meldt de Volkskrant dinsdag op basis van een geanonimiseerd onderzoeksrapport op de site van de vereniging van universiteiten VSNU.

Het zou gaan om een proefschrift van de econome Karima Kourtit dat Nijkamp begeleidde. De VU hield lange tijd vol dat er niets ernstigs aan de hand is met het proefschrift, maar nu zou blijken dat niet alleen Kourtit maar ook Nijkamp blaam treft.

De commissie die de zaak onderzocht, vond op meerdere plaatsen in het proefschrift plagiaat. Zo zou een hoofdstuk tot stand zijn gekomen op basis van een workshop, waarbij bijdragen van deelnemers zijn opgenomen zonder bronvermelding. Ook zijn er teksten aangetroffen die overeenkomen met eerder verschenen teksten, 'ook van anderen dan de promovendus', aldus het rapport.

In het rapport is de commisie duidelijk over haar eindoordeel: "De commissie bestempelt deze van vorm van incorrecte bronvermelding, conform de geldende regels, als plagiaat."

De Volkskrant meldt dat Kourtit al haar publicaties samen met oud-NWO-voorzitter Nijkamp schreef. De VU zou aan de krant bevestigd hebben dat het geanonimiseerde rapport inderdaad het proefschrift van Kourtit betreft.