Sinds midden jaren zeventig vinden er in de oceaan rond Hawaii steeds meer botsingen plaats tussen toeristenboten en walvissen.

Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Hawaii in het Journal of Cetacean Research and Management.

Ze analyseerden gegevens over botsingen tussen boten en walvissen uit de periode 1975-2011. In totaal zijn er 68 botsingen gemeld. Bij 59 botsingen waren getuigen aanwezig, in negen gevallen is er alleen een verwonding waargenomen.

Meestal was de schipper de schuldige, in twaalf gevallen veroorzaakte de walvis de aanvaring, werd op basis van getuigenverslagen vastgelegd.

Geen van de botsingen was direct dodelijk, maar mogelijk hebben de walvissen wel ernstige of blijvende schade geleden, of zijn ze later aan hun verwondingen overleden. Eén walviskalf spoelde aan met verwondingen die duidden op een recente aanvaring.

Toename

Het totaal aantal botsingen bleef tussen 2000 en 2010 constant, maar er was een scherpe toename in het aantal botsingen met kleinere boten van 8 tot 20 meter lengte: precies het formaat van de bootjes waarmee gidsen toeristen meenemen om walvissen te 'spotten'.

De afgelopen jaren lag het gemiddelde op zeven botsingen per jaar. In de jaren zeventig was dat nog minder dan één per jaar.

Het is wettelijk vastgelegd dat toeristenboten niet dichterbij de walvissen mogen komen dan 100 meter. Echter, wanneer de boten van de ene naar de andere plek varen, is die norm niet haalbaar.

Knopen

De botsingen vonden dan ook vrijwel allemaal plaats terwijl de boten 10 tot 19 knopen voeren – zo'n 18 tot 35 kilometer per uur.

Jaarlijks bezoeken zo’n acht miljoen mensen het gebied rondom de eilandengroep Hawaii om walvissen te spotten. Dit aantal neemt naar verwachting de komende jaren verder toe.