Een gen dat moderne mensen hebben geërfd van Neanderthalers kan het risico op ouderdomsdiabetes sterk verhogen, zo blijkt uit een nieuw onderzoek.  

Mensen die van één of beide ouders een specifieke variant van het gen met de naam SLC16A11 erven, lopen vijfentwintig tot vijftig procent meer kans om diabetes type 2 te ontwikkelen.  

Het gen is waarschijnlijk afkomstig van Neanderthalers die zich ooit hebben gekruist met moderne mensen.

Dat melden onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Nature

Latijns-Amerika

De genvariant komt vooral voor in Latijns-Amerika en in mindere mate Azië. In Afrika en Europa is het gen zeer zeldzaam.

De ontdekking biedt een verklaring voor het feit dat mensen van Latijns-Amerikaanse afkomst vaker diabetes krijgen. Tot nu toe was het onduidelijk waarom het risico op diabetes in deze bevolkingsgroep hoger is. 

"Eén van de spannendste aspecten van deze studie is dat we een nieuw inzicht hebben gekregen in de oorsprong van diabetes", verklaart onderzoeker David Altshuler op  BBC News.

"We hebben één van de sterkste risicofactoren voor diabetes ondekt die tot nu toe bekend zijn", aldus zijn collegaJosé Flores. "Dit zou kunnen leiden tot nieuwe behandelmethodes en een beter begrip van de ziekte.  

Neanderthalers

Het 'diabetesgen' werd onlangs ook aangetroffen bij een DNA-analyse van een in Siberië opgegraven Neanderthalerfossiel.

Uit een genetische analyse is gebleken dat het gen vermoedelijk bij moderne mensen is geïntroduceerd door kruisingen met Neanderthalers die ongeveer 50.000 jaar geleden plaatsvonden.

De Neanderthalers stierven ongeveer 30.000 jaar geleden uit. Het diabetesgen is niet het enige gen dat moderne mensen van de oermensen hebben geërfd. Ongeveer twee procent van al onze genen zijn afkomstig van Neanderthalers.