Variaties in de kracht van de zon hebben het afgelopen millennium nauwelijks invloed gehad op klimaatverandering.

Dat schrijven Schotse wetenschappers van de Universiteit van Edinburgh deze week in Nature Geoscience.

De bevindingen veranderen het huidige denkbeeld dat zonnekracht een belangrijke veroorzaker is van de stijging van de temperatuur op aarde.

De 'kleine ijstijd' bijvoorbeeld, de koudere periode tussen 1350 en 1850, wordt veelal toegeschreven aan een verminderde kracht van de zon in die periode.

Vulkanen

Met behulp van historische bronnen en gegevens van boomringen, gecombineerd met modelberekeningen, ontdekten de wetenschappers dat niet fluctuaties van de zon, maar vulkaanactiviteit de belangrijkste oorzaak is voor klimaatveranderingen in de afgelopen duizend jaar.

De as van vulkanen blokkeert de zon en zorgt zo voor verandering van het klimaat.

Klimaatdebat

De bevinding heeft belangrijke implicaties voor het huidige klimaatdebat. Nog steeds zijn er een aantal klimaatsceptici die de huidige stijging van de temperatuur helemaal of deels wijten aan de zonnekracht. De nu gepresenteerde resultaten ontkrachten hun theorie.

De onderzoekers hopen dat hun bevindingen gaan bijdragen aan het verbeteren van de modellen die de effecten van het huidige broeikaseffect berekenen.