Mensen die tevreden zijn met hun leven, gaan minder vaak naar de dokter.

Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers van de Universiteit van Michigin deze week in Psychomatic Medicine.

De wetenschappers maakten gebruik van een database van ruim zesduizend mensen van boven de vijftig jaar. Over een periode van vier jaar werden de personen in deze database gevraagd om regelmatig enquêtes in te vullen over hun psychische en lichamelijke toestand. Ook moesten ze bijhouden hoe vaak ze een huisarts of ziekenhuis bezochten.

Uit de gegevens bleek dat gelukkige mensen minder vaak naar de dokter gaan. Tevreden personen bezoeken gemiddeld 4,6 keer per jaar de dokter, terwijl dat bij mensen die minder gelukkig zijn op 6,3 ligt. Op een schaal van één tot zes, zorgt elk gewonnen tevredenheidspunt voor een 11 procent daling in doktersbezoek.   

Positieve spiraal

Volgens de Amerikanen zijn de resultaten terug te voeren op een verband tussen geluk en gezondheid dat twee kanten op werkt.

Gelukkige mensen maken veelal gezondere levenskeuze, bijvoorbeeld op het gebied van eten en drinken. Ook bewegen ze meer en hebben ze meer sociale contacten. Dit alles leidt tot een betere gezondheid die weer leidt tot een gelukkig leven. Op die manier leiden geluk en gezondheid tot een positieve spiraal.

De onderzoekers hopen dat hun resultaten bijdragen aan het vinden van innovatieve manieren om de stijgende zorgkosten in te dammen.