Wetenschappers uit Canada hebben een nieuw, zeer schadelijk broeikasgas ontdekt.

Het broeikasgas met de naam perfluorotributylamine (PFTBA) zou zevenduizend keer krachtiger zijn dan kooldioxide (CO2) en na productie minimaal vijfhonderd jaar in de atmosfeer aanwezig blijven.

Nog nooit eerder werd er een stof ontdekt die in potentie zo veel invloed kan hebben op het klimaat op aarde. 

Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Toronto in het wetenschappelijk tijdschrift Geophysical Research Letters.

Concentratie

PFTBA komt vrij bij fabrieksprocessen die worden gebruikt bij de ontwikkeling van elektronica. Het gas wordt sinds de tweede helft van de twintigste eeuw geproduceerd, maar was nog nooit eerder in kaart gebracht. 

De concentratie van de stof in de atmosfeer is nog erg laag. Uit metingen in Toronto blijkt dat daar per biljoen deeltjes ongeveer een vijfde van een deeltje PFTBA wordt aangetroffen in de lucht.

Toch is het potentiële gevaar van het gas volgens de wetenschappers groot. "Over een periode van honderd jaar gezien, heeft een enkele molecuul PFTBA dezelfde impact op het klimaat als 7.100 moleculen CO2", verklaart onderzoekster Angela Hong op de website van de Universiteit van Toronto.

Regels  

Vooral het feit dat er nog geen regels zijn voor de uitstoot van het gas baart de onderzoekers zorgen.

"PFTBA is maar één voorbeeld van een industrieel gas dat wordt geproduceerd, terwijl er geen wetten zijn om de productie, het gebruik of de uitstoot te controleren", verklaart Hong in de Britse krant The Guardian.