Archeologen en andere wetenschappers breken zich het hoofd over een brede greppel die in Leersum aan de oppervlakte is gekomen bij opgravingen. 

Op het braakliggende terrein zijn ook resten van meer dan 2.000 jaar oude boerenerven aangetroffen, maar daar kan de greppel van vier meter breed en tachtig meter lang niets mee te maken hebben, denken de deskundigen.

De greppel is zeker zo oud als de resten van de boerenerven en er heeft nooit water in gestaan, zei een woordvoerder woensdag. Het graven van de sleuf moet indertijd een gigantisch karwei zijn geweest. In de 2e of 3e eeuw voor Christus is de greppel hoogstwaarschijnlijk dichtgegooid.

De archeologen doen nader onderzoek. Mogelijk is de greppel ooit gebruikt als verdedigingswerk. Het is ook denkbaar dat de sleuf iets te maken heeft gehad met een rouwritueel, omdat in de buurt ook grafheuvels zijn gevonden.