De toename van methaan in de atmosfeer voor de industriële revolutie komt zowel door de natuur zelf als door de mens.

Dat schrijven wetenschappers van de Oregon State University uit de Verenigde Staten deze week in het tijdschrift Science.

Wetenschappers zijn al jaren in twee kampen verdeeld rond de vraag of de toename van methaan in de atmosfeer voor de industriële revolutie tot zo'n vijfduizend jaar geleden door de mens veroorzaakt werd of door natuurlijke processen.

Voorstanders van de hypothese dat de toename van methaan in de atmosfeer kwam doordat de mens steeds meer landbouwactiviteit ging ontplooien, kan wel een deel van de toename verklaren, maar niet alles volgens de auteurs.

Tegenstanders

De landbouwhypothese kent ook tegenstanders. Die menen dat de menselijke activiteiten niet voldoende methaan konden produceren om de natuurlijke uitstoot te kunnen beïnvloeden.

Volgens de onderzoekers zijn beide modellen niet toereikend om de volledige toename van methaan tussen 5000 jaar geleden en de industriële revolutie die rond 1750 begon, te verklaren. Gecombineerd lijken ze wel voldoende.

Zo'n 5.000 jaar geleden begon de toename van methaan in de atmosfeer. Aan het begin van de industriële revolutie zat er zo'n 17 procent meer methaan in de lucht.

Al eerder bleek dat het Romeinse Rijk bijdroeg aan de uitstoot van methaan.