Het hiv-virus verstopt zich beter in het lichaam dan voorheen gedacht.

Dat schrijven Amerikaanse wetenschappers van de John Hopkins Universiteit in Baltimore deze week in Cell.

De bevinding bemoeilijkt de zoektocht naar een volledig genezend medicijn voor hiv, het virus dat aids veroorzaakt.

Bij een infectie met hiv nestelt het virus zich vooral in specifieke immuuncellen, de CD4+-T-cellen. Het grootste deel van deze cellen struint actief door het lichaam op zoek naar lichaamsvreemde elementen om die onschadelijk te maken. 

Met de huidige behandeling van drie antivirale middelen lukt het om dit actieve deel  van deze cellen te lijf te gaan en zo het lichaam bijna hiv-vrij te krijgen.

Ruststand

Probleem is dat er een ook klein gedeelte van deze T-cellen in de ruststand is. Deze cellen worden over het hoofd gezien door de antivirale middelen, ze hebben er geen vat op.

De niet-actieve cellen zijn onderdeel van het zogenaamde hiv-reservoir in het lichaam: zodra een patiënt met behandeling stopt, dan activeren de cellen uit het reservoir zich en verspreidt hiv zich weer razendsnel door het lichaam. Een hiv-patiënt moet daardoor zijn leven lang virusonderdrukkende medicijnen slikken.

Het laatste decennia lukt het steeds beter om de niet-actieve deel van de T-cellen te activeren. De hoop is om hiv zo een finale klap te geven. Als na activering de bestaande medicijnen hun werk doen, zou er geen hiv in het lichaam meer voor moeten komen. Op die manier moet het dus mogelijk zijn om echt te genezen van hiv.

Kleine virussen

Nu was al bekend, dat na activering van de rustende T-cellen met hiv, er maar in een klein gedeelte ook virussen geactiveerd werden. Voorheen werd gedacht dat dat kwam omdat er met de virussen in de andere cellen wat mis was, dat ze bijvoorbeeld niet intact waren.

Maar die veronderstelling blijkt niet geheel te kloppen: de Amerikanen vonden dat meer dan 10 procent van deze niet-activeerbare virussen toch nog intact waren en hoogstwaarschijnlijk gewoon in staat zijn om de infectie te hernieuwen. Blijkbaar is die activering niet zo goed als gehoopt.

De vondst is een tegenslag voor de zoektocht naar een genezend medicijn. Zolang de virussen zich niet laten activeren, is het onmogelijk om het lichaam hiv-vrij te maken en is volledige genezing onmogelijk. Er zal daarom gezocht moeten worden naar nieuwe manieren om ook de laatste reservoirs te activeren.