Vrouwen presteren beter dan mannen bij het zoeken van spullen onder tijdsdruk en andere specifieke vormen van multitasken. Dat beweren Britse wetenschappers in een nieuwe studie.

Als vrouwen tussen allerlei taken door naar een verloren sleutel moeten zoeken, gebruiken ze slimmere zoekstrategieën dan mannen.

Verder lijken vrouwen onder bepaalde omstandigheden sneller te werken bij computertaken waarbij moet worden gemultitaskt.

Dat melden Britse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift BMC Psychology.

Stipjes

De onderzoekers onderwierpen 120 mannen en 120 vrouwen aan een serie experimenten om te bepalen hoe goed en snel ze konden multitasken.

Bij een computertest moesten de deelnemers bijvoorbeeld zo snel mogelijk stipjes tellen en vormen van figuren proberen te herkennen. Zolang die twee taken één voor één moesten worden uitgevoerd presteerden mannen en vrouwen even goed.

Wanneer de tel- en vormherkenningsopdrachten door elkaar werden gehusseld, daalde het werktempo van de vrouwen met 69 procent, terwijl mannen 77 procent meer tijd nodig hadden voor hun antwoorden.  

"Dat verschil is klein, maar het loopt op gedurende een dag", verklaart hoofdonderzoeker Gijsbert Stoet op BBC News.

Restaurant

Bij een tweede experiment moesten de deelnemers binnen acht minuten de locatie van een restaurant opzoeken, een telefoonoproep beantwoorden, een wiskundige opgave maken en een strategie bedenken om te zoeken naar een verloren sleutel.

Bij de meeste opdrachten bleken mannen en vrouwen aan elkaar gewaagd, maar het bedenken van een zoekstrategie temidden van alle andere opdrachten ging vrouwen beter af.

"Vrouwen gebruikten meer methodologische zoekpatronen dan mannen, zoals rondlopen in een ruimte in steeds grotere cirkels", aldus Stoet. "En dat terwijl mannen het veld vaak niet eens helemaal doorzochten en geen specifiek patroon gebruikten."

Repliceren

Het experiment suggereert volgens de onderzoekers dat vrouwen bij zoektaken en specifieke vormen van multitasking beter functioneren onder tijdsdruk dan mannen.

Volgens de wetenschappers is het nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken, aangezien er nog weinig vergelijkbare studies zijn gepubliceerd. In hun studie roepen hun collega's op om dat te veranderen.

"We hopen dat andere onderzoekers zich tot doel stellen om deze resultaten te repliceren onze bevindingen verder uit te diepen."