Het aantal kinderen dat in de Verenigde Staten met een schotwond opgenomen wordt in het ziekenhuis neemt toe, en hangt samen met het wapenbezit.

Amerikaanse medici presenteren de resultaten van hun onderzoek zondag op de nationale conferentie van de AAP, de American Academy of Pediatrics.

De onderzoekers bekeken statistische data van ziekenhuisopnames in alle vijftig staten, en relateerden dat aan het lokale wapenbezit. Er bleek een significant verband tussen het percentage huizen waar wapens aanwezig zijn, en het aantal ziekenhuisopnames van kinderen met schotwonden.

Ook nam het aantal schotwonden binnenshuis toe naarmate er meer wapenbezit was.

Schotwonden

Daarnaast was er een grotendeels stijgende trend waarneembaar in de onderzochte periode van 1997 tot 2009. Aan het begin van die periode waren er 4.270 opnames van kinderen met schotwonden waarvan er 317 stierven, en in 2009 waren dat er 7.730, met 503 sterfgevallen.

Schotwonden zorgen bij kinderen voor een hoger sterftepercentage dan andere redenen voor ziekenhuisopname, en het behandelen ervan kost ongeveer drie keer zo veel.

Er komen in de VS steeds meer regels omtrent het bezitten van zware semiautomatische wapens, maar de bittere ironie is dat de meeste van de schotwonden bij kinderen door eenvoudige handwapens en jachtgeweren worden veroorzaakt.

De onderzoekers stellen dan ook dat handwapens een beter doel voor deze regulering zouden zijn, omdat daar een verschil gemaakt kan worden.