Dinsdag 16 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Heisenberg

Heisenbergs theorie blijkt te kloppen

Een internationaal team van wetenschappers heeft na 80 jaar bewijs geleverd voor een belangrijk kwantummechanische kenmerk: de onzekerheidsrelatie van Heisenberg.
Door NU.nl/Krijn Soeteman

Een van de basisprincipes van kwantummechanica is dat het onmogelijk is om een fysiek object te bestuderen zonder het op een bepaalde manier te beïnvloeden. Met andere woorden: er kan geen meting plaatsvinden zonder verstoring.

Dat idee beschreef Werner Heisenberg, een van de grondleggers van de kwantummechanica, in 1927 in een paper. Het staat bekend als de ‘onzekerheidsrelatie van Heisenberg’. Desondanks gaf Heisenberg geen bewijs voor de theorie die voornamelijk op intuïtie gebaseerd was.

De onzekerheid over de theorie lijkt nu weggenomen door wetenschappers van verschillende Europese universiteiten. Zij publiceerden hun resultaten in Physical Review Letters.

Het werk van de onderzoekers heeft mogelijk belangrijke gevolgen voor de ontwikkelingen binnen de kwantumcryptografie. Het onderzoek laat opnieuw zien dat een bericht versleuteld door middel van kwantumencryptie veilig verzonden kan worden, aangezien afluisteren van een bericht het systeem verstoort en deze verstoring achterblijft in het bericht.

Preciezer

In het recente verleden claimden wetenschappers toch preciezer te kunnen meten dan volgens de onzekerheidsrelatie mogelijk zou zijn.

"Ondanks recente beweringen, hebben we aangetoond dat de Heisenberg-onzekerheid bewezen kan worden als er een wisselwerking plaatsvindt tussen de positie van een meting en de verstoring van het momentum en vice-versa," aldus Paul Busch van de University of York.

Aanbevolen artikelen