Vikingen waren veel socialer dan het stereotype beeld van het volk doet vermoeden, zo beweren Britse wetenschappers.

Vikingen onderhielden behoorlijk complexe sociale netwerken die veel weg hadden van gestructureerde samenlevingen.

Het volk had waarschijnlijk een sterk gemeenschapsgevoel. Het stereotype beeld dat Vikingen een groep verwilderde individuen waren, klopt dan ook waarschijnlijk niet. 

Dat meldt de Universiteit van Coventry op basis van een statistische literatuuranalyse.

Personages

Wiskundigen van de universiteit analyseerden 1549 personages in achttien IJslandse sagen over Vikingen en brachten hun onderlinge relaties in kaart.

De legendes zijn gebaseerd op familiegeschiedenissen en verhalen over conflicten tussen de eerste kolonisten van IJsland uit een periode tussen de negende en de elfde eeuw. In de sagen komen veel dezelfde personages voor.

Ondanks dat de verhalen zijn geromantiseerd vormen ze volgens historici een redelijk betrouwbare afspiegeling van de samenleving van de Vikingen.

Vijand

Uit de literatuuranalyse van de wiskundigen blijkt dat de sociale netwerken veel overeenkomsten vertonen met  moderne, geciviliseerde gemeenschappen. Het was geen maatschappij waarin iedereen alleen voor zichzelf opkwam, maar er zat structuur in. 

Over het algemeen gold volgens de wetenschappers het principe: 'de vijand van mijn vijand, is mijn vriend.  Vikingen zouden daardoor eerder als sociaal dan als 'wild en woest' moeten worden bestempeld. 

"Als de Vikingen meer verwilderd waren geweest dan mensen in normale maatschappijen was er waarschijnlijk geen sprake geweest van dit soort sociale structuren", verklaart hoofdonderzoeker Padraig Mac Carron op nieuwssite Wired.   

De onderzoekers hopen in de toekomst samen te werken met historici om hun bevindingen verder te onderbouwen met geschiedkundig onderzoek.