In Amsterdam is maandag een begin gemaakt met de bouw van de grootste fosfaatfabriek in Nederland. De fabriek is een van de grootste in Europa.

De fabriek krijgt een speciaal innamepunt voor pure urine. Het is voor het eerst in Nederland dat een fosfaatfabriek zo'n speciaal innamepunt krijgt, aldus een woordvoerster van het waterbedrijf Waternet maandag.

Veel grote evenementen en poppodia gebruiken waterloze urinoirs. Waternet wil de pure urine hieruit gebruiken om er fosfaat uit te halen. Ook het rioolwater in Amsterdam bevat veel fosfaat, een kostbare en schaarse meststof. Waternet wil ook deze fosfaat terugwinnen.

Dit levert jaarlijks een besparing op van 400.000 euro. Met het fosfaat uit het Amsterdamse afvalwater kunnen jaarlijks 10.000 voetbalvelden worden bemest.

Fosfaat wordt onder meer in mijnen in Marokko en China gewonnen. De verwachting is dat over 50 jaar deze natuurlijke bronnen uitgeput raken. Waternet wil daarom bestaande bronnen hergebruiken.

Afvalstof

Omdat het door Waternet teruggewonnen fosfaat afkomstig is uit afvalwater, wordt het binnen de Nederlandse wetgeving niet gezien als meststof, maar als afvalstof.

Waternet is samen met Nederlandse waterschappen in gesprek met de ministeries van I&M (Infrastructuur en Milieu) en Economische Zaken om deze wet aan te passen.

De fabriek bestaat onder meer uit drie reactoren en moet voor het eind van dit jaar draaien.