De Oud-Egyptische beschaving ontstond veel sneller dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit een nieuw wetenschappelijk onderzoek. 

Het Oude Egypte kwam binnen zeven eeuwen tot stand. Tussen 3800 en 3100 voor Christus veranderde het land van een verdeelde regio met verschillende stammen in een koninkrijk waar één farao aan de macht was.

Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Oxford in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the Royal Society A.       

De bevindingen zijn gebaseerd op koolstofdatering van meer dan 200 voorwerpen en menselijke overblijfselen uit de periode waarin de Eerste Dynastie over Egypte regeerde en de tijd die daaraan voorafging.

Planten

De wetenschappers onderzochten onder meer botten, stukjes haar, planten en tronen. Alle voorwerpen waren afkomstig uit Europese en Noord-Amerikaanse musea omdat het tegenwoordig verboden is om archeologische bewijsstukken uit Egypte mee te nemen voor onderzoek.

De onderzoekers interpreteerden de resultaten van de koolstofdatering met een computermodel, waardoor ze een vrij precieze tijdlijn konden reconstrueren van gebeurtenissen in het Oude Egypte.

In de studie beweren ze met 68 procent zekerheid te weten dat de farao Hor-Aha tussen 3111 en 3045 voor Christus aan de macht kwam. Hor-Aha was de eerste koning die op de troon plaatsnam nadat het oude Egypte was gesticht door zijn voorganger farao Narmer.

Stammen

De periode die voorafging aan de stichting begon rond het jaar 3800 voor Christus. "Dit was een periode waarin Egypte een grote transitie doormaakte", verklaart hoofdonderzoeker Mike Dee in het Britse tijdschrift New Scientist.

In het begin van deze periode trokken er veel verschillende veehoudende stammen door het Oude Egypte. "Aan het einde was er sprake van een staat", aldus Dee.  

De overgangsfase van onsamenhangende regio tot koninkrijk duurde 300 tot 400 jaar korter dan tot nu toe werd aangenomen. "Egypte was een staat die snel ontstond", verklaart Dee op BBC News. "Er vonden ongelooflijk veel sociale veranderingen plaats in een korte tijd."