De aanwezigheid van zeeotters kan lokaal zeegras van uitsterving redden, zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. 

Zeeotters zetten met hun eetgewoontes een natuurlijke kettingreactie in gang, die ertoe leidt dat zeegras meer ruimte krijgt om te groeien.

Aangezien zeegras op veel plaatsen in de wereld met uitsterven wordt bedreigd, zouden de dieren kunnen worden ingezet om de planten te redden.

Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Opleven

De onderzoekers bestudeerden de groei van zeegras in de afgelopen vijftig jaar in het natuurgebied Elkhorn Slough in Californië. Zeegras leek daar lange tijd uit te sterven, maar de planten leven nu weer op.

De wetenschappers vonden een sterk verband tussen deze opleving en de aanwezigheid van zeeotters, die na een lange periode van afwezigheid weer zijn geïntroduceerd in het gebied.    

Toen ze enkele stukjes zeegras afschermden voor de teruggekeerde dieren bleken de planten daar onmiddellijk weer af te sterven.

Krabben

Naar de precieze verklaring voor het effect van zeeotters op zeegras kunnen de onderzoekers alleen gissen. Ze vermoeden dat de dieren een kettingreactie in gang zetten door het eten van krabben.

Deze krabben zouden op hun beurt weer jagen op kleine ongewervelde organismen die zich tegoed doen algen waar het zeegras last van heeft. De algen groeien vaak over het zeegras heen, zodat de met uitsterven bedreigde planten niet voldoende zonlicht krijgen.

Nu de kleine algeneters in Elkhorn Slough minder last hebben van krabben - die worden immers in groten getale door zeeotters opgegeten - worden meer algen opgegeten en krijgt het zeegras waarschijnlijk meer ruimte om te groeien. 

Redding

Volgens hoofdonderzoeker Brent Hughes bieden de onderzoeksresultaten kansen om zeegras ook in andere gebieden te redden van uitsterving.  

"Het is erg voordelig om zeeotters te laten terugkeren naar dit soort gebieden waar het zeegras bedreigd wordt", verklaart hij op BBC News. "In zekere zin verbeteren deze dieren de kwaliteit van het water."