Psychopaten beschikken wel degelijk over empatie, zo blijkt uit een studie aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Mensen met psychopathie kunnen hun inlevingsvermogen op commando inschakelen. Als hen nadrukkelijk wordt gevraagd mee te voelen met een persoon die pijn ervaart, worden in hun brein bijvoorbeeld ook gebieden voor pijn actief. 

Dit suggereert dat het zogenaamde spiegelsysteem in het brein, waarmee gedrag van anderen wordt nagebootst en meebeleefd, bij psychopaten in principe op dezelfde manier werkt als bij gezonde mensen. 

Dat schrijven onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen in het wetenschappelijk tijdschrift Brain.  

Filmpjes

Bij hun studie lieten de wetenschappers proefpersonen met psychopathie in een hersenscanner plaatsnemen. Vervolgens kregen de deelnemers aan het onderzoek filmpjes te zien waarin mensen elkaar op een liefkozende, neutrale of pijnlijke manier aanraakten, zo meldt de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen.

Wanneer de psychopaten geen instructies kregen, 'spiegelden' hun hersenen de activiteit van de mensen in de filmpjes nauwelijks. Ze vertoonden weinig of geen activiteit in hersengebieden voor beweging, emotie en aanraking.

Spiegelen

Toen de wetenschappers de proefpersonen echter nadrukkelijk vroegen om zich in te leven in de hoofdrolspelers, trad het spiegelsysteem van hun brein wel in werking.

De psychopaten vertoonden in dat geval dezelfde soort hersenactiviteit als gezonde mensen. Bij het kijken naar liefkozende mensen, werden er bijvoorbeeld hersengebieden voor emotie actief. Als ze beelden zagen waarop mensen pijn ervoeren, lichtten bij de psychopaten ook gebieden voor pijn op.    

Vooroordelen

Volgens hoofdonderzoeker Christian Keysers kunnen de studieresultaten bepaalde vooroordelen over psychopaten wegnemen. "Ze worden voornamelijk gezien als ongevoelige individuen die niet in staat zijn om zelf emoties te voelen en zich daardoor niet kunnen verplaatsen in anderen", verklaart hij op BBC News.

"Ons onderzoek toont aan dat het niet zo simpel is. Psychopaten hebben wel degelijk inlevingsvermogen, ze moeten het alleen in- en uitschakelen. Standaard lijkt hun gevoel voor empathie uit te staan."