Amerikaanse wetenschappers hebben aangetoond dat baby's die in de zomer zijn verwekt minder vaak te vroeg worden geboren en een gezonder gewicht hebben. 

Als vrouwen tussen juni en augustus in verwachting raken, hebben ze relatief weinig kans op een vroeggeboorte. Hun baby's zijn bij de bevalling gemiddeld 8 gram zwaarder dan kinderen die in andere maanden zijn verwekt.  

Daarmee zijn de vooruitzichten van de baby's op een goede gezondheid ook beter. Een laag geboortegewicht wordt namelijk geassocieerd met een zwakker immuunsysteem, slechter zicht en een langzamere ontwikkeling van de hersenen.

Onderzoekers van de Universiteit van Princeton komen tot die conclusie in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Vergelijking

De wetenschappers analyseerden gegevens over de gezondheid van 1.435.213 baby's in de Verenigde Staten die werden geboren tussen 1994 en 2006. Om invloeden van omgeving en sociaaleconomische status uit te sluiten, vergeleken ze alleen baby's van dezelfde moeder.

Uit hun analyse blijkt dat kinderen die tussen januari en mei zijn verwekt meer kans hebben om voortijdig te worden geboren. Als vrouwen in mei zwanger worden, hebben ze volgens de onderzoekers zelfs 10 procent meer kans op een vroeggeboorte dan wanneer ze in de zomer in verwachting raken.

Griep

De wetenschappers vermoeden dat deze verhoogde kans op vroeggeboortes te maken heeft met jaarlijkse griepepidemieën in de winter. Vrouwen die in mei zwanger raken, bereiken het derde trimester van hun zwangerschap in de maanden waarin vaak griep heerst. Mogelijk is het risico op vroeggeboorte daardoor groter.

Volgens hoofdonderzoekster Janet Currie is daar eenvoudig iets aan te doen. "Ik denk dat deze studie het idee ondersteunt dat zwangere vrouwen moeten worden gevaccineerd tegen de griep", verklaart ze op ScienceNow

De griep kan echter niet alle verschillen tussen het gewicht en de draagtijd van baby's uit verschillende seizoenen verklaren. Mogelijk spelen ook factoren als voeding en zonlicht (vitamine D) een rol.