Bij ouderen die veel lezen en brieven schrijven, blijkt het brein minder snel achteruit te gaan. 

Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers donderdag in Neurology.

Voor het onderzoek werd het geheugen van 294 mensen van 55 jaar en ouder jaarlijks getest gedurende maximaal 6 jaar. Daarnaast beantwoordden ze vragen over hoe vaak ze vroeger en tegenwoordig boeken lazen, brieven schreven en andere activiteiten ondernamen die de hersenen stimuleren.

Na hun overlijden werd hun brein onderzocht op zichtbare tekenen van dementie, zoals beschadigingen en plaque. Als deze buiten beschouwing werden gelaten, bleken degenen die hun hersenen meer beziggehouden hadden 15 procent minder snel cognitief achteruit gegaan te zijn.

Volgens Robert Wilson, die het onderzoek leidde, suggereert het onderzoek dat het belangrijk is om je hele leven je hersenen te trainen. "Het brein dat we op latere leeftijd hebben hangt gedeeltelijk af van wat we ervan vragen", aldus Wilson.