Wereldwijd worden bijna 21.000 soorten planten en dieren met uitsterving bedreigt. Dat constateert de internationale natuurorganisatie IUCN in een dinsdag verschenen lijst.

De Rode Lijst van bedreigde soorten wordt jaarlijks door de organisatie uitgebracht. Sinds de vorige lijst zijn er ruim 1000 bedreigde soorten bij gekomen en drie soorten uitgestorven, namelijk een tandkarper, een soort hagedis en een zoetwatergarnaal.

De IUCN onderzocht in totaal ruim 70.000 plant- en diersoorten. Daarvan zijn er 799 uitgestorven en komen er 61 niet meer in het wild voor. De voornaamste bedreiging is verlies van leefgebied. Ook illegale jacht, vervuiling en klimaatverandering bedreigen de planten en dieren.

Coniferen

Verder ontdekten onderzoekers van de organisatie dat 34 procent van alle coniferen in de wereld wordt bedreigd. Geen enkele plantensoort kan zo hoog en oud worden als een conifeer. Ze leveren een bijdrage aan het terugdringen van klimaatverandering.

Volgens een medewerker van de IUCN zijn coniferen ook belangrijk voor de economie. ''We gebruiken de bomen bijvoorbeeld voor hout- en papierproductie, maar ze bevatten ook een grondstof voor kankermedicijnen'', stelt hij.

Indische bruinvis

De onderzoekers maken zich ook zorgen om de Indische bruinvis. Deze walvisachtige soort komt uitsluitend voor in de Chinese rivier de Yangtze en wordt bedreigd door illegale vispraktijken, watervervuiling, zandwinning en een toename van de scheepvaart in de rivier.

In mei hebben 21 internationale natuurorganisaties verklaard samen te gaan werken om het uitsterven van bedreigde dier- en plantensoorten tegen te gaan. Ze willen de overlevingskansen verbeteren en ervoor zorgen dat er geen bedreigde soorten meer uitsterven.