Tijgers over de hele wereld worden bedreigd door een virus dat afkomstig is van honden, zo waarschuwt een internationale organisatie van dierenartsen. 

Het zogenoemde canine distemper virus (CDV) is in de afgelopen veertig jaar waarschijnlijk overgesprongen van honden op katachtige roofdieren zoals leeuwen en nu ook tijgers.

Als gevolg van het de aandoening krijgen de grote katachtigen onder meer last van hun luchtwegen. Ook verliezen besmette tijgers waarschijnlijk hun angst voor mensen, waardoor ze een gemakkelijke prooi vormen voor jagers of omkomen bij verkeersongelukken. Dat meldt BBC News op basis van onderzoek van Wildlife Vets International.

Honden

CDV dook in het midden van de jaren negentig op in Afrika. Volgens de wetenschappers overleed sindsdien ongeveer dertig procent van de leeuwen op de Serengeti aan het virus dat werd overgedragen door honden die in de omringende dorpen leefden.   

Nu lijkt het virus ook van honden overgeslagen op tijgers, onder meer in Indonesië en Siberië. Uit verschillende waarnemingen zou blijken dat sommige tijgers dorpen binnenlopen zonder angst voor mensen te vertonen.

Volgens directeur John Lewis is het aantal officieel vastgestelde besmettingen onder tijgers nog klein, maar kan het virus het voortbestaan van zeldzame tijgersoorten in de toekomst ernstig bedreigen. 

Hersenweefsel

"Voordat we kunnen zeggen: 'ja, dit is het resultaat van CDV', moet we eerst hersenweefsel van overleden dieren onderzoeken", verklaart Lewis op BBC News. "Er zijn daardoor niet veel gevallen bekend tot nu toe, hooguit drie of vier."

Wildlife Vets International is van plan om een uitgebreid onderzoek uit te voeren onder overleden tijgers om de verspreiding en de symptomen van het virus bij katachtigen beter in kaart te brengen.

Ook de ontlasting van nog levende dieren zal worden onderzocht. De plaatselijke bevolking op Sumatra wordt bijvoorbeeld gevraagd om monsters te verzamelen van ontlasting van tijgers. Daarnaast zullen ook honden uit de omgeving van tijgers worden getest op CDV.  

In september organiseert Wildlife Vets International een conferentie voor dierenartsen uit verschillende regio's waar tijgers leven om het precieze plan van aanpak te bespreken.