De wijdte van een bloedvat in het netvlies kan mogelijk informatie geven over de gezondheid van de hersenen, het IQ en cognitieve functioneren.

Onderzoekers van onder andere de Duke University schrijven dat in het tijdschrift Psychological Science. De wetenschappers keken naar een verband tussen intelligentie en de gezondheid van de hersenen. Hiervoor keken ze naar de bloedvaatjes in het netvlies. Deze bloedvaten hebben dezelfde grootte, structuur en functie als bloedvaten in de hersenen.

De onderzoekers gebruikten gegevens van duizend mensen die geboren zijn tussen april 1972 en maart 1973 in Dunedin, Nieuw Zeeland. Daaruit bleek dat op 38-jarige leeftijd verwijde bloedvaten in het netvlies gepaard gingen met een lager IQ. Zelfs na correctie voor verschillende gezondheidsproblemen, leefstijl en omgevingsfactoren bleef dit effect overeind. De bredere bloedvaten gingen vaker gepaard met cognitieve problemen.

"Het is opvallend dat de bloedvaten in het netvlies samenhangen met het cognitieve functioneren in zowel de kindertijd als bij het ouder worden", stellen de onderzoekers. "Tot nu toe wordt het netvlies vooral bestudeerd om oogproblemen op te sporen. In de toekomst kunnen psychologen het wellicht ook gebruiken."

De resultaten van het onderzoek bieden geen verklaring voor het verband. Mogelijk hangt het samen met de mate van zuurstofvoorziening naar de hersenen.