Door een nieuw onderzoeksmodel toe te passen is beter inzicht verkregen in hoe voorspoedig Braziliaanse vogelsoorten erbij staan.

Een internationaal team van wetenschappers paste een door henzelf recent ontwikkeld en getest model toe op 127 vogelsoorten in de kustbossen van Brazilië. De resultaten staan woensdag in PLOS ONE. 

Ze kozen het gebied omdat het een van de grootste dichtheden verschillende soorten ter wereld heeft. Maar het gebied wordt ook aangetast door menselijke activiteiten zoals boskap, en de leefgebieden voor de vogels raken daardoor gefragmenteerd.

Door de grootte van en de afstand tussen alle fragmenten in de berekening mee te nemen, bleek het model de fragmentatie goed te kunnen vertalen naar de invloed die het heeft op de stabiliteit en gezondheid van de diverse vogelsoorten.

Lokale soorten

De lokale vogelsoorten vallen volgens het model in twee categorieën; een groep die nauwelijks last van heeft van de mensen daar, en een groep die er erg veel last van ondervindt. Een middenweg lijkt er nauwelijks te zijn.

Van de 58 soorten die door het model als instabiel zijn aangemerkt, staan er maar 28 als bedreigd in de boeken. Het vermoeden van de onderzoekers is nu dat de problemen van die andere dertig soorten over het hoofd zijn gezien, en dat zij dus een nieuwe evaluatie moeten krijgen.