Het populaire idee dat mensen door 10.000 uur training uitblinker kunnen worden in een complexe vaardigheid klopt niet, zo blijkt uit nieuw onderzoek. 

Aanleg en intelligentie spelen waarschijnlijk een grotere rol bij het onder de knie krijgen van een complexe activiteit dan het aantal trainingsuren.

Oefening kan slechts een derde van het verschil in prestaties verklaren tussen individuele schakers en muzikanten.    

Dat schrijven psychologen van Michigan State University in het wetenschappelijk tijdschrift Intelligence naar aanleiding van een nieuwe studie.

Leeftijd

De wetenschappers analyseerden 14 eerder uitgevoerde studies naar de prestaties van schakers en muzikanten. Ze onderzochten met name het verband tussen het aantal trainingsuren en de prestaties van verschillende individuen. 

Uit hun onderzoek blijkt dat de mate van oefening voor 34 procent kan verklaren welk niveau mensen bereiken bij het leren van complexe vaardigheden.

De combinatie van andere factoren zoals talent, algemene intelligentie en de leeftijd waarop iemand begint met de training, heeft volgens de wetenschappers veel meer invloed.

Uitblinkers

Het idee dat mensen door 10.000 uur training expert kunnen worden in een bepaalde complexe vaardigheid, werd populair door de het boek Outliers (Nederlandse vertaling: Uitblinkers) van de Canadese auteur Malcolm Gladwell. In de bestseller betoogt Gladwell dat de zogenaamde 10.000 uren-regel voor een belangrijk deel iemands succes bepaalt.

Volgens hoofdonderzoeker Zach Hambrick toont de nieuwe studie echter het tegendeel aan. "Het bewijs is behoorlijk duidelijk", verklaart hij op de nieuwssite van Michigan State University. "Sommige mensen bereiken het eliteniveau zonder overmatige training, terwijl anderen dit niveau niet halen terwijl ze enorm veel oefenen."