Tieners die tijdens hun puberteit beginnen met drinken hebben meer kans op een drankprobleem als volwassene dan zij die op een ander moment beginnen.

Dat publiceren Duitse wetenschappers vrijdag online in Alcohol: Clinical and Experimental Research.

Tot nu toe richten deze onderzoeken zich vooral op leeftijd, maar het blijkt dat het al dan niet in de puberteit zijn een betere voorspeller is van de latere drankproblemen.

Eerdere onderzoeken vonden namelijk dat kinderen met een startleeftijd van 12 tot 14 het hoogste risico hadden, maar dat jongeren met een nog eerdere aanvang juist weer een lager risico op drankproblemen hadden.

Die paradox lijkt opgelost, nu de puberteit als kritieke periode is geïdentificeerd. De onderzoekers vinden het ook niet vreemd: de puberteit is een periode van enorme veranderingen in het lichaam en de hersens, en in die tijd zou een kind het meest kwetsbaar kunnen zijn.

Beloning

Vooral de gevoeligheid voor beloning is in pubers heel hoog, en drugs zoals alcohol zouden dit uit kunnen buiten zodat er de rest van het leven een hang naar het goede gevoel van de inname daarvan blijft, met drankproblemen tot gevolg.

Omdat het niet ethisch is de aanvangsleeftijd voor alcohol in een experiment te veranderen, kozen de onderzoekers voor het afnemen van interviews en vragenlijsten om achter het drinkgedrag te komen.

Deze informatie werd aangevuld met dierproeven waarin ratten tijdens hun puberteit drank kregen en naar de gevolgen op latere leeftijd werd gekeken.