Wetenschappers hebben een oorzaak van steeds terugkerende urineweginfecties ontdekt: een bacteriesoort die zich steeds terugtrekt in de darm en van daaruit opnieuw de urineweg binnendringt.

Ze beschrijven deze bacterie in de nieuwste editie van Science Translational Medicine.

Normaal gesproken verliest een bacterie afkomstig uit de darmen die zich nestelt in de urinebuis het vermogen om terug te keren. In de darmen heerst een gunstig klimaat voor bacteriën, de urineweg is normaal gesproken steriel en biedt minder en ander voedsel. Hierop blijkt deze specifieke Escherichia coli een uitzondering te vormen: dit beestje gedijt in beide klimaten.

De onderzoekers vergeleken het DNA van bacteriën uit de poep en urine van 114 vrouwen en bestudeerden de beestjes in kweekschaaltjes en in experimenten met muizen. Bij vier vrouwen troffen ze infecties aan. Bij twee hiervan bleek één stam zowel in de darm als blaas voor te komen, bij de andere twee werd deze stam bij iedere nieuwe infectie vervangen door een iets sterkere variant.

Heen-en-weer

Deze twee vormen van heen-en-weer verklaren waarom de urineweginfectie steeds kan terugkeren ondanks herhaaldelijke behandeling met antibiotica. Meer dan de helft van de vrouwen loopt minstens één keer een urineweginfectie op, bij de helft van hen keert deze meermalen terug.

Eerder was al aangetoond dat de bacteriekolonies zich terugtrekken in de blaas en daar schuilen voor antibiotica door een biofilm te vormen. Dit is een laag van meerdere op elkaar levende bacteriën. Antibiotica kunnen alleen de buitenkant van die laag bereiken.

De oplossing voor dit probleem lijkt al met al niet te liggen in meer antibiotica, maar in beter begrip van de interacties tussen verschillende bacteriën.