De hangende tuinen van Babylon bevonden zich niet in Babylon maar in een stad in het Assyrische rijk. Dat beweert een Britse wetenschapper in een nieuw boek. 

De wereldberoemde hangende tuinen zijn waarschijnlijk in de zevende eeuw voor Christus aangelegd door de Assyriërs (zie foto) in de stad Nineveh in het noorden van Mesopotamië en niet door hun grote vijanden, de Babyloniërs.

De bevinding zou verklaren waarom er nooit overblijfselen van het wereldwonder zijn gevonden in de ruïnes van  Babylon in het huidige Irak.

Dat schrijft de Britse onderzoekster Stephanie Dalley van de Universiteit van Oxford in haar nog te verschijnen boek The Mystery of the Hanging Garden of Babylon.

Beschrijvingen

Dalley kwam tot haar conclusie op basis van oude geschriften. Ze stuitte onder meer op een beschrijving van een beeldhouwwerk van het paleis van koning Sanherib van Assyrië. Volgens deze tekst zouden er op het dak van dit paleis in de stad Nineveh bomen zijn geplant die langs de zuilen naar beneden groeiden, precies zoals in beschrijvingen van de hangende tuinen van Babylon.

De onderzoekster ontdekte verder dat de stad Nineveh ook wel Nieuw-Babylon werd genoemd door de Assyriërs. Dit is mogelijk de reden waarom de stad is verward met het oorspronkelijke Babylon, dat ruim 500 kilometer verderop lag. 

Nebukadnezar

De omgeving van Babylon was volgens Dalley veel te vlak om genoeg water te leveren voor de aanleg van hangende tuinen op een paleis.

Ook zouden de eerste Griekse historici die melding maakten van de hangende tuinen het gebied rondom Nineveh hebben bezocht en niet de stad Babylon, waar koning Nebukadnezar heerste. Hij wordt tot op de dag van vandaag beschouwd als de man die de hangende tuinen liet bouwen.  

Dalley formuleerde haar theorie over het verkeerd gelokaliseerde wereldwonder al in 1992, maar deed er naar eigen zeggen twee decennia over om genoeg bewijsmateriaal te verzamelen.  

Onduidelijk

"Het heeft me jaren gekost om te demonstreren dat de tuinen en het systeem van aquaducten en kanalen zijn gebouwd door Sanharib in Nineveh en niet door Nebukadnezar in Babylon", verklaart ze in de Britse krant The Independent.

Tot nu toe bestond er veel onduidelijkheid over de plek en de bouw van het wereldwonder. "Voor het eerst kan worden aangetoond dat de hangende tuinen echt hebben bestaan", beweert Dalley.

Andere wetenschappers hebben verdeeld gereageerd op haar conclusies. De Nederlandse onderzoeker Bert van der Spek van de VU betoogde in 2008 nog dat de tuinen nooit hebben bestaan.