Amerikaanse wetenschappers hebben een gebied in de hersenen gelokaliseerd aan de hand waarvan is te voorspellen hoe goed iemand presteert in het vak wiskunde. 

Het gaat om de hippocampus, een hersengebied dat is betrokken bij het geheugen. Scholieren met een relatief grote hippocampus steken over het algemeen meer op tijdens wiskundelessen dan hun klasgenoten.

Ook een groot aantal verbindingen tussen de hippocampus en de voorste hersenkwab vertoont een positieve samenhang met wiskundige prestaties.

Dat schrijven onderzoekers van de Universiteit van Stanford in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Kinderen

Bij hun studie volgden de wetenschappers een groep van 24 kinderen van acht en negen jaar die een acht weken durende cursus wiskunde volgde. Van tevoren ondergingen alle deelnemers een IQ-test en een wiskundige test. Ook werden er uitgebreide scans van hun hersenen gemaakt.

Alle deelnemers aan het experiment hadden baat bij de cursus. Na afloop presteerden ze gemiddeld 63 procent beter bij de wiskundige test, maar de individuele verschillen waren groot. 

Sommige cursisten scoorden na de lessen 8 procent beter, terwijl de prestaties van één individu met maarliefst 198 procent vooruit gingen.

Voorspellen

De deelnemers die het meeste progressie maakten bleken te beschikken over een relatief grote hippocampus. Volgens de wetenschappers is aan de hand van deze hersenstructuur dan ook te voorspellen hoe veel iemand opsteekt van wiskundeles.

"Het deel van het brein dat betrokken is bij het opslaan van herinneringen speelt ook een bepalende rol bij het leren van wiskunde", verklaart onderzoeker Kaustubh Supekart op de nieuwssite van de Universiteit van Stanford.

Niet alleen de hippocampus is echter van invloed. Ook de verbindingen tussen dit gebied, de voorste hersenen en de basale ganglia, een ringvormige structuur onder de hersenschors, hebben waarschijnlijk een positieve invloed op iemands wiskundige prestaties.   

IQ-test

"We kunnen voorspellen hoe veel een kind zal leren tijdens een cursus wiskunde op basis van metingen van  hersenstructuur en connecties in het brein", aldus Supekart.

Opvallend genoeg was er volgens de wetenschappers geen verband tussen de scores van de proefpersonen bij de IQ-test en hun wiskundige aanleg.